Quán nhậu bờ sông Bến Xưa 73 Nguyễn Sinh Cung, tp Huế
Đăng ngày 05/10/2016 / 271
Quán nhậu bờ sông Bến Xưa
Danh mục : Quán nhậu
Đường phố : Nguyễn Sinh Cung
Điện thoại : 0905.060.399

diadiem-hues-vn-nguyen-sinh-cung-73-quan-nhau-ben-xua

    Đánh giá
    Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
    Đăng đánh giá
    Chấm điểm:
    Bình luận