Quảng cáo Phúc Thanh, 20 Nguyễn Thị Minh Khai, Huế. 20 Nguyễn Thị Minh Khai tổ 7, Phú Nhuận, tp. Huế
Đăng ngày 24/01/2016 / 677
Quảng cáo Phúc Thanh, 20 Nguyễn Thị Minh Khai, Huế.
Danh mục : Quảng cáo
Đường phố : Nguyễn Thị Minh Khai
Quảng cáo Phúc Thanh, 20 Nguyễn Thị Minh Khai, Huế.

diadiem.hues.vn.quangcaophucthanh

Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
Đăng đánh giá
Chấm điểm:
Bình luận