Quảng cáo Thanh Đức, 31 Nguyễn Đức Tịnh, Huế. 31 Nguyễn Đức Tịnh tổ 18, An Đông, tp. Huế
Đăng ngày 06/03/2016 / 309
Quảng cáo Thanh Đức, 31 Nguyễn Đức Tịnh, Huế.
Danh mục : Quảng cáo
Đường phố :
Quảng cáo Thanh Đức, 31 Nguyễn Đức Tịnh, Huế.

diadiem.hues.vn.quangcaothanhduc (2)

Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
Đăng đánh giá
Chấm điểm:
Bình luận