Sân cỏ nhân tạo An Cựu City, Khu đô thị mới An Cựu City, Huế. An Cựu, tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Đăng ngày 06/03/2016 / 464
Sân cỏ nhân tạo An Cựu City, Khu đô thị mới An Cựu City, Huế.
Danh mục : Khu vui chơi
Đường phố :
Sân cỏ nhân tạo An Cựu City, Khu đô thị mới An Cựu City, Huế.

diadiem.hues.vn.sanbongancuu

Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
Đăng đánh giá
Chấm điểm:
Bình luận