Shop Yến Nhi 95 Trần Phú, tp Huế
Đăng ngày 29/09/2016 / 174
Shop Yến Nhi
Danh mục : Cửa hàng
Đường phố : Trần Phú
Điện thoại : (0543).820.192
diadiem-hues-vn-tran-phu-95-shop-yen-nhi
    Đánh giá
    Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
    Đăng đánh giá
    Chấm điểm:
    Bình luận