Sở tài nguyên và môi trường 115 Nguyễn Huệ, tp Huế
Đăng ngày 08/09/2016 / 187
Sở tài nguyên và môi trường
Danh mục : Cơ quan nhà nước
Đường phố : Nguyễn Huệ
Điện thoại : (0543).825.389

diadiem-hues-vn-nguyen-hue-115-so-tai-nguyen-va-moi-truong

    Đánh giá
    Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
    Đăng đánh giá
    Chấm điểm:
    Bình luận