Tạp hóa 133 Phạm Văn Đồng, tp Huế
Đăng ngày 26/09/2016 / 189
Tạp hóa
Danh mục : Hàng tiêu dùng
Đường phố : Phạm Văn Đồng
Điện thoại : (0542).244.050

diadiem-hues-vn-pham-van-dong-133-tap-hoa

    Đánh giá
    Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
    Đăng đánh giá
    Chấm điểm:
    Bình luận