Thảo Bakery 193 Nguyễn Sinh Cung, tp Huế
Đăng ngày 01/10/2016 / 223
Thảo Bakery
Danh mục : Tiệm bánh
Đường phố : Nguyễn Sinh Cung

diadiem-hues-vn-nguyen-sinh-cung-193-thao-bakery

    Đánh giá
    Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
    Đăng đánh giá
    Chấm điểm:
    Bình luận