Sở thông tin và truyền thông 36 Phạm Văn Đồng, tp Huế
Đăng ngày 28/09/2016 / 273
Sở thông tin và truyền thông
Danh mục : Cơ quan nhà nước
Đường phố : Phạm Văn Đồng
Điện thoại : (0543).882.333

diadiem-hues-vn-pham-van-dong-36-so-thong-tin-va-truyen-thong

    Đánh giá
    Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
    Đăng đánh giá
    Chấm điểm:
    Bình luận