Tiệm bánh Anh Tiến 180 Phạm Văn Đồng, tp Huế
Đăng ngày 27/09/2016 / 248
Tiệm bánh Anh Tiến
Danh mục : Tiệm bánh
Đường phố : Phạm Văn Đồng
Điện thoại : 0977.379.848

diadiem-hues-vn-pham-van-dong-180-tiem-banh-anh-tien

    Đánh giá
    Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
    Đăng đánh giá
    Chấm điểm:
    Bình luận