Tiệm bánh Đồng Tâm 80 Trần Phú, Phước Vĩnh, Tp. Huế
Đăng ngày 04/01/2017 / 175
Tiệm bánh Đồng Tâm
Danh mục : Tiệm bánh
Đường phố : Trần Phú
Điện thoại : 0543627134
Link rút gọn : hues.vn/tiembanhdongtam
Giờ mở cửa : 5h30 - 22h30
Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
Đăng đánh giá
Chấm điểm:
Bình luận