Tiệm bánh Đồng Tâm 185 Trần Phú, tp Huế
Đăng ngày 29/09/2016 / 223
Tiệm bánh Đồng Tâm
Danh mục : Tiệm bánh
Đường phố : Trần Phú
Điện thoại : (0543).828.514

diadiem-hues-vn-tran-phu-185-tiem-banh-dong-tam

    Đánh giá
    Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
    Đăng đánh giá
    Chấm điểm:
    Bình luận