Trà Cung đình Huế Thành Hưng 2, 79 Bùi Thị Xuân, Huế. 79 Bùi Thị Xuân, Phường Thuỷ Biều, tp. Huế
Đăng ngày 30/01/2016 / 404
Trà Cung đình Huế Thành Hưng 2, 79 Bùi Thị Xuân, Huế.
Danh mục : Đặc sản Huế
Đường phố : Bùi Thị Xuân
Trà Cung đình Huế, 79 Bùi Thị Xuân, Huế.

tintuc.hues.vn.xuan-yeu-thuong-dai-hoc-luat-hueIMG_0619

Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
Đăng đánh giá
Chấm điểm:
Bình luận