Trà Cung Đình Huế 77 Xuân Diệu, tp Huế
Đăng ngày 07/09/2016 / 201
Trà Cung Đình Huế
Danh mục : Đặc sản Huế
Đường phố :
diadiemhues.vn-xua-dieu-77-tra-cung-dinh-hue
    Đánh giá
    Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
    Đăng đánh giá
    Chấm điểm:
    Bình luận