Trà cung đình Thành Hưng 52 Phan Chu Trinh, tp Huế
Đăng ngày 06/09/2016 / 212
Trà cung đình Thành Hưng
Danh mục : Đặc sản Huế
Đường phố :
Điện thoại : 0905.140.936

diadiem.hues.vn-phan-chu-trinh-52-tra-cung-dinh-thanh-hung

    Đánh giá
    Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
    Đăng đánh giá
    Chấm điểm:
    Bình luận