Trạm Y tế phường Phú Hiệp, 118 Nguyễn Chí Thanh, Huế. 118 Nguyễn Chí Thanh, Phú Hiệp, tp. Huế
Đăng ngày 23/01/2016 / 491
Trạm Y tế phường Phú Hiệp, 118 Nguyễn Chí Thanh, Huế.
Danh mục : Bệnh viện
Đường phố : Nguyễn Chí Thanh
Trạm Y tế phường Phú Hiệp, 118 Nguyễn Chí Thanh, Huế.

diadiem.hues.vn.tramytephuhiep

Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
Đăng đánh giá
Chấm điểm:
Bình luận