Trụ sở Công an phường An Đông, 18 Hoàng Quốc Việt, Huế. 18 ĐT1, An Đông, tp. Huế
Đăng ngày 05/03/2016 / 721
Trụ sở Công an phường An Đông, 18 Hoàng Quốc Việt, Huế.
Danh mục : Công an
Đường phố :
Trụ sở Công an phường An Đông, 18 Hoàng Quốc Việt, Huế.

diadiem.hues.vn.conganphuongandong

Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
Đăng đánh giá
Chấm điểm:
Bình luận