Trụ sở Công an phường Phú Hiệp, 224 Chi Lăng, Huế. 224 Chi Lăng, Phú Hiệp, tp. Huế
Đăng ngày 06/03/2016 / 538
Trụ sở Công an phường Phú Hiệp, 224 Chi Lăng, Huế.
Danh mục : Công an
Đường phố : Chi Lăng
Trụ sở Công an phường Phú Hiệp, 224 Chi Lăng, Huế.

diadiem.hues.vn.conganphuongphuhiep

Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
Đăng đánh giá
Chấm điểm:
Bình luận