Trung tâm game Nhật Tiến 56 Nguyễn Huệ, tp. Huế
Đăng ngày 06/09/2016 / 212
Trung tâm game Nhật Tiến
Danh mục : Khu vui chơi
Đường phố : Nguyễn Huệ
Điện thoại : 054 916 259
diadiem.hues.vn-nguyen-hue-56-center-game-nhat-tien
Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
Đăng đánh giá
Chấm điểm:
Bình luận