Trung tâm giới thiệu việc làm và dạy nghề 49 Phạm Văn Đồng, tp Huế
Đăng ngày 28/09/2016 / 257
Trung tâm giới thiệu việc làm và dạy nghề
Danh mục : Cơ quan nhà nước
Đường phố : Phạm Văn Đồng
Điện thoại : (0543).845.053

diadiem-hues-vn-pham-van-dong-49-trung-tam-gioi-thieu-viec-lam

    Đánh giá
    Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
    Đăng đánh giá
    Chấm điểm:
    Bình luận