Trung tâm pháp y tỉnh thừa thiên Huế 1/148 Nguyễn Huệ, tp Huế
Đăng ngày 08/09/2016 / 269
Trung tâm pháp y tỉnh thừa thiên Huế
Danh mục : Cơ quan nhà nước
Đường phố : Nguyễn Huệ
Điện thoại : (0543).822.641

diadiem-hues-vn-nguyen-hue-1-148-trung-tam-phap-y-tinh

    Đánh giá
    Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
    Đăng đánh giá
    Chấm điểm:
    Bình luận