Trung tâm văn hóa thanh niên Thành Phố Huế 87 Nguyễn Huệ, tp Huế
Đăng ngày 08/09/2016 / 237
Trung tâm văn hóa thanh niên Thành Phố Huế
Danh mục : Cơ quan nhà nước
Đường phố : Nguyễn Huệ
Điện thoại : (0543).883.837

diadiem-hues-vn-nguyen-hue-87-trung-tam-van-hoa-thanh-nien-tp-hue

    Đánh giá
    Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
    Đăng đánh giá
    Chấm điểm:
    Bình luận