Trường cao đẳng CN Huế 72 Nguyễn Huệ, tp. Huế
Đăng ngày 06/09/2016 / 192
Trường cao đẳng CN Huế
Danh mục : Trường học
Đường phố : Nguyễn Huệ
diadiem.hues.vn-nguyen-hue-72-truong-cao-dang-cong-nghiep-hue
Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
Đăng đánh giá
Chấm điểm:
Bình luận