Trường cao đẳng công nghiệp Huế 70 Nguyễn Huệ, tp Huế
Đăng ngày 06/09/2016 / 187
Trường cao đẳng công nghiệp Huế
Danh mục : Trường học
Đường phố : Nguyễn Huệ
Điện thoại : (0543).822.813
diadiem.hues.vn-nguyen-hue-70-truong-cao-dang-cong-nghiep-
    Đánh giá
    Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
    Đăng đánh giá
    Chấm điểm:
    Bình luận