Trường đại học khoa học Huế 77 Nguyễn Huệ,tp Huế
Đăng ngày 07/09/2016 / 140
Trường đại học khoa học Huế
Danh mục : Trường học
Đường phố : Nguyễn Huệ
Điện thoại : (0543).823.290

diadiem.hues.vn-nguyen-hue-77-dai-hoc-khoa-hoc

    Đánh giá
    Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
    Đăng đánh giá
    Chấm điểm:
    Bình luận