Trường tiểu học An Cựu 189 Hùng Vương, tp Huế
Đăng ngày 13/09/2016 / 217
Trường tiểu học An Cựu
Danh mục : Trường học
Đường phố : Hùng Vương
Điện thoại : (0543).821.208

diadiem-hues-vn-hung-vuong-189-truong-tieu-hoc-an-cuu

    Đánh giá
    Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
    Đăng đánh giá
    Chấm điểm:
    Bình luận