Vì an ninh tổ quốc vì hạnh phúc nhân dân 191 Hùng Vương, tp Huế
Đăng ngày 10/09/2016 / 213
Vì an ninh tổ quốc vì hạnh phúc nhân dân
Danh mục : Công an
Đường phố : Hùng Vương
diadiem-hues-vn-hung-vuong-191-vi-an-ninh-to-quoc
    Đánh giá
    Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
    Đăng đánh giá
    Chấm điểm:
    Bình luận