Viện kiểm sát nhân dân Thành Phố Huế 111 Nguyễn Huệ, tp Huế
Đăng ngày 08/09/2016 / 218
Viện kiểm sát nhân dân Thành Phố Huế
Danh mục : Cơ quan nhà nước
Đường phố : Nguyễn Huệ

diadiem-hues-vn-nguyen-hue-111-vien-kiem-sat-nhan-dan-tp-hue

    Đánh giá
    Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
    Đăng đánh giá
    Chấm điểm:
    Bình luận