Mè xửng Lâm Anh, 2 An Dương Vương, Huế. 2 An Dương Vương , tổ 22, An Đông, tp. Huế
Đăng ngày 24/01/2016 / 434
Mè xửng Lâm Anh, 2 An Dương Vương, Huế.
Danh mục : Đặc sản Huế
Đường phố : An Dương Vương
Mè xửng Lâm Anh, 2 An Dương Vương, Huế.

diadiem.hues.vn.mexunglamanh

Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
Đăng đánh giá
Chấm điểm:
Bình luận