Mè xửng Lan Anh, 54 Nhật Lệ, Huế. 54 Nhật Lệ, Thuận Thành, tp. Huế
Đăng ngày 21/01/2016 / 408
Mè xửng Lan Anh, 54 Nhật Lệ, Huế.
Danh mục : Đặc sản Huế
Đường phố :
Mè xửng Lan Anh, 54 Nhật Lệ, Huế.

diadiem.hues.vn.IMG_9722

Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
Đăng đánh giá
Chấm điểm:
Bình luận