Mè xửng Thành Hưng 2, 276 Phan Bội Châu, Huế. 276 Phan Bội Châu, Trường An, tp. Huế
Đăng ngày 24/01/2016 / 376
Mè xửng Thành Hưng 2, 276 Phan Bội Châu, Huế.
Danh mục : Đặc sản Huế
Đường phố : Phan Bội Châu
Mè xửng Thành Hưng 2, 276 Phan Bội Châu, Huế.

diadiem.hues.vn.mexungthanhhung2

Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
Đăng đánh giá
Chấm điểm:
Bình luận