Mè xửng Thiên Hương, 13 Đội Cung, Huế. Đội Cung, Phú Hội, tp. Huế
Đăng ngày 22/01/2016 / 324
Mè xửng Thiên Hương, 13 Đội Cung, Huế.
Danh mục : Đặc sản Huế
Đường phố : Đội Cung
Mè xửng Thiên Hương, 13 Đội Cung, Huế.

diadiem.hues.vn.IMG_9748

Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
Đăng đánh giá
Chấm điểm:
Bình luận