Mè xững thiên hương 13 Đội Cung, tp Huế
Đăng ngày 06/10/2016 / 253
Mè xững thiên hương
Danh mục : Đặc sản Huế
Đường phố : Đội Cung
Điện thoại : 0905.527.099

diadiem-hues-vn-doi-cung-13-me-xung-thien-huong

    Đánh giá
    Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
    Đăng đánh giá
    Chấm điểm:
    Bình luận