Yến sào Khánh Hòa 58 Nguyễn Huệ, tp. Huế
Đăng ngày 06/09/2016 / 232
Yến sào Khánh Hòa
Danh mục : Tiệm bánh
Đường phố : Nguyễn Huệ
diadiem.hues.vn-nguyen-hue-58-yen-sao-khanh-hoa
Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
Đăng đánh giá
Chấm điểm:
Bình luận